[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPACORE ONE FD 43601

Opis

HEMPACORE ONE FD 43601 jednokomponentni je, brosušeći protupožarni premaz na bazi otapala koji suši fizikalnim putem. Namijenjen je pasivnoj zaštiti konstrukcijskog čelika od požara uzrokovanog sagorijevanjem tvari na bazi celuloze. Podesan je za nanošenje kako u radionicama tako i na gradilištima.

Područje primjene

1. Kao protupožarni premaz na unutarnjim i vanjskim čeličnim konstrukcijama. Podesan je za otvorene grede i stupove te zatvorene profile.
2. Za popravak i "flekanje" oštećenih površina na koje je netom nanesen HEMPACORE ONE 43601.
3. Kao protupožarni premaz za nanošenje u radionicama čime se povećava učinkovitost nanošenja.
4. Nanosi se u debljini suhog filma od 1100 mikrometara [43 mils] (što odgovara debljini mokrog filma od 1466 mikrometara [58 mils] ).

Segmenti

Industrija