[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 15460

Opis

Hempadur 15460 dvokomponentni je epoksi premaz koji skrućuje pomoću amino adukta. Otvrdnjavanjem prerasta u premaz s izvanrednom otpornošću na cijeli niz kamikalija koje su sadržane u zasebnom Vodiću Za Zastitu Tereta.

Područje primjene

Kao premaz za tankove otporan na čitav niz kemikalija. Također je podesan kao premaz za tankove za sivu/crnu vodu, slani rastvor, mulj iz bušotina, tankove za ribu koja se rashlađuje morskom vodom (RSW), itd. Hempadur 15460 podesan je za nanošenje do minimalno 5°C / 41°F.

Segmenti

Industrija, Pomorstvo