[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 15600

Opis

HEMPADUR 15600 dvokomponentni je čisti epoksi koji otvrdnjava pomoću aminoadukta, a odlikuje ga izvrsna adhezija na čelik i otpornost na sirovu naftu, naftne derivate i morsku vodu.

Područje primjene

Kao premaz za balastne tankove na tankerima za prijevoz naftnih derivata i tankove nafte na tankerima za prijevoz sirove nafte koji će biti zaštićeni u skladu sa zahtjevima IMO-PSPC (Rezolucije MSC.215(82) i MSC.288(87)).
Također se može koristiti kao unutarnji premaz za tankove za sivu/crnu vodu, rasol, talog, rashladnu morsku vodu (RSW) u ribarstvu, otpadno ulje, itd.

Segmenti

Industrija