[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 47140

Opis

HEMPADUR 47140 dvokomponentni je epoksidni premaz koji skrućuje pomoću poliamidnog adukta.
Nanosi se u debelom sloju i predstavlja kombinaciju relativno velikog volumnog sadržaja suhe tvari i kratke sušivosti.
Ima sukladan sadržaj HOS-a.

Područje primjene

Preporuča se kao temelj u blagom do srednjem atmosferskom okolišu. Nanosi se kao međupremaz ili završni premaz u epoksidnim sustavima u srednje do jako korozivnom atmosferskom okolišu.
Kao završni premaz gdje je uobičajeni kozmetički izgled za epoksidne premaze na otvorenom prihvatljiv. Može se koristiti izravno na skrućenim cink-silikatnim premazima (proizvodi GALVOSIL) ili na metaliziranim površinama kako bi se prskanje filma svelo na minimum.

Segmenti

Industrija