[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 47960

Opis

Hempadur 47960 dvokmponentni je epoksidni premaz koji skrućuje pomoću poliamidnog adukta, a namijenjen je nanošenju u debelom sloju. Predstavlja kombinaciju relativno visokog volumnog sadržaja suhe tvari i kratke sušivosti. Ima sukladan sadržaj HOS-a. Posjeduje svojstvo produljenog međupremaznog intervala. Sadrži cink-fosfat kao pigment.

Područje primjene

Kao temelj u blago do srednje atmosferskom okolišu. Kao međupremaz ili završni premaz u epoksidnim sustavima u srednje do strogo korozivnoj atmosferi. Kao jednopremazni epoksidni završni premaz kojemu nije potreban temelj, a dostupan je u različitim nijansama. Može se koristiti izravno na cink-silikatnim premazima (proizvodi Galvosil) ili na metaliziranim površinama kako bi se prskanje filma svelo na najmanju moguću mjeru.

Segmenti

Industrija, Pomorstvo