[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Avantguard 550

Opis

Hempadur Avantguard 550 dvokomponentni je cink-epoksi temelj kod kojega dolazi do aktivacije cinka. Sukladan je zahtjevima za Level 3, type II u SSPC Paint 20, 2002. Može koristiti cink prah type II prema ASTM D520.

Područje primjene

Kao svestrani temelj za dugoročnu zaštitu čelika u jako korozivnom okolišu.

Segmenti

Industrija