[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Avantguard 750

Opis

Hempadur Avantguard 750 dvokomponentni je cink-epoksi temelj kod kojega dolazi do aktivacije cinka. Sukladan je zahtjevima ISO 12944 Part 5, 2007 i Level 2, type II u SSPC Paint 20, 2002. Može koristiti cink prah type II prema ASTM D520.

Područje primjene

Kao svestrani temelj za dugoročnu zaštitu čelika u jako korozivnom okolišu.

Segmenti

Industrija