[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR BR 4588G

Opis

HEMPADUR BR 4588G dvokomponentni je epoksi premaz sa visokim sadržajem suhe tvari. Otvrdnjava pomoću poliamidnog adukta i formuliran je za nanošenje u debelom sloju. Stvara tvrd i izdržljiv premaz i ima dobra svojstva kvašenja. Naročito je podesan za nanošenje kistom i valjkom.

Područje primjene

Kao sam sebi dovoljan premaz, bez temelja, kao premaz koji dobro podnosi uvjete na površini ili kao međupremaz ili završn premaz u sustavima za teške uvjete rada gdje se traži nizak sadržaj HOS-a, film velike debljine a nanošenje špricom nije izvedivo.
Višenamjenski premaz u skladu sa specifikacijom za održavanje, uključujući skladišne spremnike, mostove i čelične konstrukcije.
Kao završni premaz gdje je uobičajeni kozmetički izgled epoksi premaza u uvjetima vanjske izloženosti prihvatljiv.

Segmenti

Industrija