[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur EM 35740

Opis

Hempadur EM 35740 dvokomponentni je epoksidni premaz sa ultra visokim sadržajem suhe tvari i niskim sadržajem HOS-a. Ima dobra svojstva premaza kojemu nije potreban temelj i podesan je za nanošenje čak i u uvjetima vlažnosti i na granično pripremljene površine. Zaštićene površine, npr. tankovi balasta, mogu u kratkom roku ponovo biti uronjeni i ponovo vraćeni u eksploataciju.

Područje primjene

Za manje, teško dostupne površine gdje je teško izvršiti klimatsku kontrolu i pripremu površine. Naročito se preporuča za mjestimično održavanje manjih površina na brodu i popravke, u npr. tankovima vodenog balasta. Hempadur EM 35740 može se koristiti na vlažnim površinama u uvjetima 100 per cent relativne lažnosti. Uglavnom je namijenjen za nanošenje kistom.

Segmenti

Pomorstvo