[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur OBM 47150

Opis

Hempadur OBM 47150 dvokomponentni je epoksidni premaz za nanošenje u debelom sloju. Stvara tvrd i izdržljiv premaz otporan na slanu vodu, mineralna ulja i prskanje benzina i sličnih proizvoda.

Područje primjene

Za radove popravaka i održavanja na temperaturama nanošenja višim od 0°C na poklopcima grotla, palubama, u skladištima tereta, itd.

Segmenti

Pomorstvo