[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempafire PRO 315 43360

Opis

Hempafire PRO 315 43360 jednokomponentni je protupožarni premaz na bazi otapala namijenjen pasivnoj zaštiti konstrukcijskog čelika od požara uzrokovanog sagorijevanjem tvari na bazi celuloze. Podesan je za nanošenje kako u radionicama tako i na gradilištima.

Područje primjene

1. Kao protupožarni premaz na unutarnjim i vanjskim čeličnim konstrukcijama do uvjeta C4 (ISO 12944-2). Podesan je za otvorene grede i stupove te zatvorene profile.
2. Za popravak i "flekanje" oštećenih površina na koje je netom nanesen Hempafire PRO 315

Segmenti

Industrija