[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempafire PRO 315 Fast Dry 43361

Opis

Hempafire PRO 315 Fast Dry 43361 jednokomponentni je protupožarni premaz na bazi otapala namijenjen pasivnoj zaštiti konstrukcijskog čelika od požara uzrokovanog sagorijevanjem tvari na bazi celuloze. Podesan je za nanošenje kako u radionicama tako i na gradilištima.

Područje primjene

1. Kao pasivna zaštita na unutarnjim i vanjskim čeličnim konstrukcijama (sve do uvjeta C4 ISO 12944-2). Podesan je za otvorene profile greda i stupova, sačaste grede te zatvorene profile greda I stupova.
2. Za popravak i "flekanje" oštećenih površina na koje je netom nanesen Hempafire Pro 315 Fast Dry.

Segmenti

Industrija