[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempasil Nexus 27302

Opis

Hempasil Nexus 27302 trokomponentni je proizvod sa visokim sadržajem suhe tvari, na bazi silikona.

Područje primjene

Kao izolacijski premaz za Hempasil sustav za sprečavanje prijanjanja obraštaja, koji osigurava adheziju između antikorozivnog sistema i završnog premaza Hempasil.

Segmenti

Pomorstvo