[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempathane HS 55610

Opis

Hempathane HS 55610 dvokomponentna je poliuretanska završna boja koja se skrućuje pomoću
alifatskog izocijanata. Svojstveno joj je dobro zadržavanje sjaja i nijanse. Sadrži cink-fosfate.

Područje primjene

Udovoljava zahtjevima vezano za sadržaj HOS-a. Preporuča se kao završni premaz za nanošenje u debelom sloju na konstrukcijskom čeliku u korozivnim uvjetima. Može se specificirati u jednom premazu „Izravno na metal“ u okolišu koji je klasificiran kao C2 i C3.

Segmenti

Industrija, Pomorstvo