[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPATHANE HS 5561B

Opis

HEMPATHANE HS 5561B dvokomponentni je poliuretanski završni premaz koji skrućuje pomoću alifatskih izocijanata. Odlikuje ga svojstvo dobrog zadržavanja sjaja i nijanse

Područje primjene

Kao završni premaz za zaštitu konstrukcijskog čelika u korozivnom okolišu. Udovoljava zahtjevu vezano za sadržaj HOS-a.

Segmenti

Industrija