[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL SELECTA METALNI EFEKT DTM 530HR

Opis

HEMPEL SELECTA METALNI EFEKT DTM 530HR jako je kvalitetan premaz na bazi modificiranog epoksida. Proizvod je pigmentiran sa prirodnim liskunastim željeznim oksidom (MIOX) cime se postiže posebna tekstura i svjetlucavost. Prema “Uredbi o granicnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u odreenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila” (NN 69/2013.) razvrstan je od 2010. godine u podkategoriju (i) – HOS < 500 g/lit.

Područje primjene

Preporuca se za zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina (celicne, aluminijske, bakrene, nehrajuci celik), PVC i mnoge druge vrste plastika. Moguce je nanošenje na temperaturi od +10°C do +30°C. Može se nanijeti izravno na podlogu u dva sloja ili u jednom sloju preko temeljnog premaza HEMPEL SELECTA UNI PRIMER 155HR (Vidi NAPOMENE na poleini).

Segmenti

Dekorativa